Martin Kudláček

Rozhovor: 10 otázek pro Martina Kudláčka


Martin Kudláček (1974)

Svou životní dráhu jsem s Fakultou tělesné kultury spojil již ve studentských letech, osudovým se stalo rozhodnutí věnovat se problematice sportu u osob s tělesným postižením.

Zkušenosti jsem mimo jiné sbíral v USA, kde jsem absolvoval doktorské studium, nebo v čele českého sledge hokejového týmu, který se podařilo přivést až na paralympiádu ve Vancouveru.

Zaměstnancem naší fakulty jsem od roku 2001, garantuji studijní obor Aplikované pohybové aktivity a v této oblasti také publikuji; na kontě mám bezmála sedmdesát recenzovaných článků s více než stovkou citací.

Kromě jiného vedu odborný časopis European Journal of Adapted Physical Activity (SCOPUS) a jsem členem redakční rady impaktovaného časopisu Adapted Physical Activity Quarterly.

Na naší fakultě jsem členem vědecké i oborové rady. Již druhé funkční období zastávám post proděkana pro zahraniční spolupráci a IT. Jako klíčové úspěchy práce mého oddělení vnímám posílení internacionalizace naší fakulty a navázání partnerství s univerzitami v Kanadě, Číně a Japonsku.

Ve volném čase se věnuji zdolávání hor, lyžování, bojovým uměním a nejvíce asi vytrvalostnímu běhu – nutno podotknout, že ve fakultním trikotu.