Martin Kudláček

Rozhovor: 10 otázek pro Martina Kudláčka


Životopis doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Životopis doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

I. Pracovní zařazení

 • Od roku 2001 odborný asistent na FTK UP (od roku 2009 jako docent).
 • Od roku 2010 proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie na FTK UP.

II. Dosažené vzdělání

2009 – Univerzita Palackého v Olomouci

 • Docent v oboru kinantropologie.
 • Habilitační práce: Inclusion of children with physical disabilities in physical education, recreation and sport.

2001 – Texas Woman's University

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.).
 • Disertační práce: An Attitude Toward Inclusion Instrument Based on the Theory of Planned Behavior for Prospective Czech Physical Educators (vedoucí prof. Claudine Sherrill).

1997 – Univerzita Palackého v Olomouci

 • Magistr (studijní obor: Aplikovaná tělesná výchova).
 • Diplomová práce: Integrace osob na vozíku prostřednictvím pohybových aktivit (vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Hana Hana Válková, CSc.).

III. Pedagogická praxe

 • Od roku 2001 odborný asistent na FTK UP (od roku 2009 jako docent).
 • V letech 1999–2000 učitel TV na ZŠ “Sullivan – Keller center", TX. USA.
 • V letech 1998–2000 doktorand pracující jako asistent na Texas Woman's University, TX.
 • V letech 1997–1998 doktorand na FTK UP.

IV. Pedagogická oblast

Oblasti zájmu

 • Aplikovaná tělesná výchova; Integrace dětí s tělesným postižením.
 • Outdoorové integrované aktivity.
 • Sport osob se zdravotním postižením; Sledge hokej.

Vyučované předměty

FTK UP:

 • Lyžování na monoski; Společné programy; Sledge hokej; Somatopedie.
 • Teorie aplikovaných pohybových aktivit; Didaktika aplikovaných pohybových aktivit.
 • APA pro osoby s tělesným postižením; Kompenzační pomůcky pro vozíčkáře.
 • Evaluace v aplikovaných pohybových aktivitách.

 Texas Woman’s University, Denton,Texas, USA:

 • Aqua Aerobic a Aerobik (Aerobic Dance).
 • Plavání (Beginning Swimming).
 • Plavání (Swimming for Fitness).

V. Vědecko výzkumná oblast

Oblasti výzkumu

 • Integrace prostřednictvím pohybových aktivit.
 • Postoje k integraci ve školní tělesné výchově.
 • Paralympijské vzdělávací programy.
 • Psycho-sociální dimenze participace osob s TP v pohybových aktivitách.
 • Komparativní studie v oblasti ATV/APA.

Výzkumné a rozvojové projekty

 • Kudláček, M. et al. (2010–2013). Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením – CZ.1.07/2.2.00/15.0336. Rozvojový projekt financovaný Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR. (hlavní řešitel)
 • Háp, P. et al. (2012–2014). Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU – CZ.1.07/2.2.00/28.0169. Rozvojový projekt financovaný Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR. (člen řídícího týmu)
 • Ješina, O. et al. (2010–2012). Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit – CZ.1.07/1.2.00/14.0021. Rozvojový projekt financovaný Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR. (spoluřešitel)
 • Kudláček, M. et al. (2008–2010). European Standards in Adapted Physical Activities. Rozvojový projekt financovaný evropskou agenturou EACEA. (hlavní řešitel)
 • Kudláček, M., & Ješina, O. (2008–2009). European Inclusive Physical Education Training EIPET.  Rozvojový projekt financovaný irskou agenturou LEARGAS. (hlavní řešitel za ČR)
 • Kudláček, M., Ješina, O., & Machová, I. (2007–2008). Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchove prostřednictvím centra aplikovaných pohybových aktivit. Rozvojový projekt financovaný Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR. (hlavní řešitel)
 • Kudláček, M., & Machová, I. (2007–2008). Tvorba studijního předmětu s názvem Sporty osob s tělesným postižením. Rozvojový projekt financovaný Fondem rozvoje vysokých škol. (hlavní řešitel)
 • Kudláček, M., & Beckmann, E. (2006). Development of a skills observation protocol for Ice Sledge Hockey. Výzkumný projekt v průběhu Paralympijských her v Turíně realizovaný pod garancí Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). (hlavní řešitel)
 • Kudláček, M. (2002–2004). Integrace žáků s tělesným postižením ve školních formách tělesné výchovy (zkušenosti a postoje současných i perspektivních učitelů a žáků).Výzkumný projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky – 406/02/P123. (hlavní řešitel)
 • Kudláček, M., Šafář. M., & Niederlová, M. (2004). Překlad a standardizace dotazníku J. Neila „Life Efficacy Questionnaire”. Výzkumný projekt financovaný interním grantem FTK UP. (hlavní řešitel)
 • Kudláček, M., Šafář. M., & Šiška, E. (2003). Překlad a standardizace dotazníku K. Foxe “Physical Self Perception Profile” PSPP. Výzkumný projekt financovaný interním grantem FTK UP (hlavní řešitel).
 • Výzkumný záměr: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn. Vykonavatel: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Řešitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Výzkumný projekt financovaný grantem MŠMT – Identifikační kód výzkumného záměru: 6198959221. (člen týmu).

VII. Profesní servis

Členství v profesních organizacích

 • International Federation of Adapted Physical Activity (od roku 1998).
 • European Federation of Adapted Physical Activity (od roku 2006).
 • American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (1998–2001).
 • Česká kinantropologická společnost (od roku 2002).
 • Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (od roku 2009).
 • Somatopedická společnost (2005–2009).
 • Český svaz ledního hokeje (2004–2010).

Zapojení v profesních organizacích

 • Past President – European Federation of Adapted Physical Activity (2014–2018).
 • President – European Federation of Adapted Physical Activity ( 2010–2014).
 • President elect – European Federation of Adapted Physical Activity (2006–2010).
 • Representative of regional organization – International Federation of Adapted Physical Activity (2006–2014).
 • Předseda STK sledge hokeje  (2001–2004).
 • Předseda České sledge hokejové asociace (2006–2010).
 • Místopředseda AS FTK UP (2002–2005).

Další vybrané aktivity

 • Editor vědeckého časopisu European Journal of Adapted Physical Activity (od roku 2010)
 • Editor odborného časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi (2010–2015).
 • Člen redakční rady časopisu Adapted Physical Activity Quarterly (od roku 2012).
 • Předseda organizačního výboru konference Movement and Health – HEPA EU, Olomouc (2010).
 • Předseda OV European Conference of Adapted Physical Activities Olomouc (2006).
 • Předseda organizačního výboru ME ve sledge hokeji, Zlín (2005).
 • Člen organizačního výboru Studentské vědecké konference na FTK UP (2005).
 • Člen přípravného Výboru pro vzdělávací programy IPC (2005–2006).
 • Člen organizačního výboru International Sport Philosophy Conference, FTK UP (2005).
 • Generální sekretář organizačního výboru ME ve střelbě osob s postižením, Brno (2003).
 • Asistent trenéra Sledge hokeje v týmu Zlína a Olomouce (2000–2002).
 • Plavání pro děti se zdravotním postižením, Denton, TX (1999–2000).
 • Asistent trenéra juniorů v basketbale na vozíku, Dallas, TX (1999).
 • Instruktor (elév) na mezinárodním kurzu Prázdninové Školy Lipnice (PŠL) Intertouch (1998)
 • Sportovní ředitel Memoriálu MUDr. V. Knapka, Olomouc (1998)
 • Příprava integrovaného kurzu Prázdninové Školy Lipnice PŠL Mosty (1997)
 • Dobrovolník na Paralympiádě v Atlantě, GA (1996).

VIII. Koníčky a zájmy

 • Vytrvalostí běh (10 km, 1/2 maratony, maratony).
 • Japonský šerm (Katori Shinto Ryju, Battojutsu).
 • Hory a příroda (ferraty, běžky, sněžnice).
 • Moře a jachting (od roku 2014 kapitánský průkaz).
 • Zahrady asijského stylu a bonsaje, péče o japonskou zahradu a jezírko s Koi kapry.
 • Flétny severoamerických indiánů (poslech a hra na High Spirits flétny).